ราคา ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน - ทัวร์ลังกาวี.com

เปิดตำนานมนต์ขลัง พระนางเลือดขาว ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน เที่ยวแบบ รวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายอะรับเพิ่ม เที่ยวเต็ม 2 วัน 1 คืน รวมค่าเข้าชมแล้วทุกที่ เช่น เข้าชมสุสานพระนางมัสสุหรี , ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี , เข้าชม Under Water World Langkawi , ชมหาดทรายดำ เดินย่านตลาดกัวฮ์ ซึ่งเป็น ย่านขายสินค้าปลอดภาษี ของ เกาะลังกาวี

Not:: การเดินทางไปเที่ยว เกาะลังกาวี เที่ยวเรือไปกลับ และ จำนวนสถานที่เข้าชม ในเกาะลังกาวี และ บริมาณการซื้อของกลับ จากเกาะลังกาวี มีผลต่อราคา ทัวร์ลังกาวี เป็นอย่างมาก

ข้อมูลลังกาวี มาเลเซีย
โรงแรมที่พักในลังกาวี
โรงแรมย่านปันไตเซนัง
โรงแรมย่านปันไตเตงกาห์
โรงแรมย่านปันไตก๊อก
โรงแรมย่านปาดังมัตสิรัต

ราคา ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
โปรนี้ เหมาะกับ ท่านที่ ต้องการไปเที่ยวเกาะลังกาวี แบบครบสูตร คือ ไปครั้งนี้แล้ว รออีกหลายๆ ปีค่อย ไปใหม่ เพราะ เราได้พาท่านเที่ยวครบ ทุกที่ แหล่ง ท่องเที่ยวของ เกาะลังกาวี ในราคาที่ รวมทุกอย่างให้แล้ว

 

วันแรก
ท่าเรือตำมะลัง-ลังกาวี- สุสานพระนางมัสสุหรี-พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์- Under water World
08.00 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  ให้การต้อนรับท่าน ณ  ท่าเทียบเรือตำมะลัง จ. สตูล  อิสระรับประทาน กาแฟ + ขนม   ณ ร้านอาหารที่ท่าเรือ (อิสระ) จากนั้น นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง(ฝั่งไทย) เพื่อเดินทางสู่ เกาะลังกาวี
09.00 น.
นำท่านมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ  ระหว่านั่งเรือรับฟังบรรยายจากทีมงานมัคคุเทศก์และกิจกรรมนันทนาการ
10.00 น.
คณะเดินทางถึงเกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง
11.30 น.
สุสานพระนางมัสสุรี ผู้มัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน มี 3 สถานที่ จะเป็นหลุมฝังศพ  เป็นบ้านที่กล่าวว่าเป็นบ้านเดิมของพระนาง และบ่อน้ำสักสิทธ์ที่นานกี่ปีก็มีวันแห้ง  และชมประวัติความเป็นมาของพระนางมัสสุหรี จากเกาะภูเก็ต กล่าวว่าเดิมนางเป็นชาวสยาม พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์  มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์  ผ้าไหม ฯล
12.00 น.
บริการอาหารเที่ยง (1) ณ. ภัตตาคาร 
Under water World  นำท่านชมหนึ่งในอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียเมื่อไปเยือนยังลังกาวีอันเดอร์วอเตอร์เวิร์ล ไปชมพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 4,000 ชนิดภายในพิพิธภัณฑ์ที่มีพื้นที่เกือบหกเอเคอร์ พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ ขณะที่คุณสำรวจโซนที่เพิ่งเปิดใหม่ อย่าง ป่าฝนเขตร้อน (Tropical Rainforest), เขตอบอุ่น (Temperate) และซับแอนตาร์กติก (Sub-Antarctic) นำท่านเดินผ่านอุโมงค์ใต้น้ำขนาดยักษ์ที่มีความยาว 15 เมตรและพบกับฉลาม, ปลากระเบนยักษ์, ปลากะรัง และเต่าตนุ พร้อมถ่ายรูปนกเพนกวินน่ารัก ๆ ที่ "Penguinarium" ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่ให้คุณเฝ้าสังเกตระหว่างที่พวกมันว่ายน้ำได้
19.00 น.
พัก  ณ โรงแรม  BELLA VISTA HOTEL ..ด้านล่างโปรแกรมทัวร์   (ระดับ 3+ ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
หาดทรายดำ - Cable Car -3D Art Musuem-Sky Rex ตลาดกัวร์  - ดาตารันตัง-ท่าเทียบเรือตำมะลัง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า   ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (3)

เช้า

ชม Pasir Itam ความมหัศจรรย์ของ หาดทรายสีดำ ซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่โดนคำสาปทำให้หาดทรายมีลักษณะเป็นสีดำมีความแตกต่างจากหาดทรายอื่น โดยทั่วไปและแปลกตาแค่ผู้มาเยี่ยมเยียนเกาะลังกาวี
09.00 น.
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่    เคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) ณ สถานีกระเช้าต้นทาง มีหมู่บ้าน Oriental Village ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามมุมต่างๆ เช่น สะพานญี่ปุ่น มุมของที่ระลึก  ท่านจะได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม  ท้องทะเลสีคราม

10.00 น.
นำคณะจากนั้นไกด์แจกตั๋วเข้าชม 3D Art Musuem ให้กับทุกท่าน เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปทั้ง 3 ชั้นของพิพิธภัณฑ์ เสร็จแล้วนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ สุดยอดความทันสมัยของเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย
11.00 น.
นำคณะชม  ภาพยนตร์  4 D สัมผัสโลกไนโนเสาร์ ที่สร้างความตื่นเต้นได้เป็นอย่างดี สนุกได้ทั้ง เด็กและ ผู้ใหญ่
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง  ณ  ภัตตาคาร (4)
บ่าย
นำท่านชมแดนประหารพระนางมัสสุหรี  ณ   PADANG MATSIRAT ชมอนุสาวรีย์กริชและแดนประหารพระนางเลือดขาว
13.30 น.
นำท่านสู่ตลาด  KUAH  LANGKAWI เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด
15.00 น.
 สมควรแก่เวลานำคระคณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ C "ดาตารันลัง” พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ถึงท่าเทียบเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่เที่ยว 16.15 น.
17.30 น.
คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง(เวลาโดยประมาณ) จากนั้นเดินทางกลับพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ  คณะเดินทาง 8 – 10 ท่าน

ผู้เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ /ท่าน

ราคาเด็ก 2-10ขวบ ไม่เสริมเตียง

พักเบลล่า เริ่มท่าเรือ 8  ท่าน

4,700.-

3,950.-

พักเบลล่า เริ่มเริ่มท่าเรือ 10 ท่าน

4,350.-

3,600.-

หมายเหตุ:  ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง  และจำนวนผู้เดินทาง

 

ผู้เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ /ท่าน

ราคาเด็ก 2-10ขวบ ไม่เสริมเตียง

พักบาฮาเกีย เริ่มท่าเรือ 8  ท่าน

4,300.-

3,550.-

พักบาฮาเกีย เริ่มเริ่มท่าเรือ 10 ท่าน

3,950.-

3,250.-

อัตราค่าบริการนี้รวมดังต่อไปนี้
ค่าเรือเฟอร์รี่ (สตูล – เกาะลังกาวี – สตูล)
ค่าที่พักระดับ 3  ดาว  2  คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทางบนเกาะลังกาวี
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (4 มื้อ)
ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการต่างๆตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต เลขที่ 41/00335 || Tel. 0853840228 || Line ID :: @teawsanooktour
ราคา ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน - ทัวร์ลังกาวี.com