ข้อมูลลังกาวี มาเลเซีย
โรงแรมที่พักในลังกาวี
โรงแรมย่านปันไตเซนัง
โรงแรมย่านปันไตเตงกาห์
โรงแรมย่านปันไตก๊อก
เรื่องราวของเกาะลังกาวี ผ่านตำนาน พระนางมัสสุหรี ประวัติศาสตร์ของลังกาวีนั้นมีความผสมผสานกันจนแยกไม่ออกทั้งในส่วนของตำนานที่สร้างจากจินตนาการ ผนวกกับเรื่องราวชีวิตอันน่าทึ่งที่เกิดขึ้นจริงเหนือดินแดนแห่งนี้ นิทานเกี่ยวกับเจ้าหญิงผู้เป็นเชลยศึกและเจ้าชายผู้กล้าหาญ ปีศาจและนกยักษ์ ที่ถูกปรุงแต่งขึ้นโดยมีภูมิประเทศของเกาะนี้เป็นฉากหลัง ถ้ำอันมืดมิด ภูเขาอันน่าพิศวง และทะเลสาบวิเศษ ล้วนมีตำนานและเรื่องเล่าที่กล่าวขานสืบต่อกันมา ซึ่งเพิ่มมิติหรือเป็นลักษณะเฉพาะของเรื่องราวหมู่เกาะต่างๆ ในดินแดนเอเชียอาร์คเนย์ หลักฐานที่แสดงถึงการผสมผสานระหว่างนิทานปรัมปราและเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนั้นเห็นได้ชัดจากตำนานของ ‘มัสสุหรี’ สาวงามที่แต่งงานกับมัทดาริส โอรสของเจ้าผู้ครองเกาะลังกาวีในช่วงปลายคริสตศักราช 1700 เรื่องราวโศกนาฏกรรมที่เกิดจากความเข้าใจผิดของพระสวามีของพระนางเอง อันเป็นต้นเหตุของคำสาปที่พระนางกล่าวก่อนสิ้นใจว่า ‘หากแม้นข้าบริสุทธิ์ โลหิตที่หลั่งรินออกจากตัวข้าขอจงเป็นสีขาว ขอให้แผ่นดินเกาะลังกาวีนี้ไม่มีความเจริญ ไม่ให้พบสันติสุขตราบ 7 ชั่วอายุคน’ สุสานของพระนางยังปรากฎให้เห็นเป็นหลักฐานตราบจนถึงปัจจุบัน ในปี 1821 เกิดสงครามระหว่างสยามกับลังกาวี เป็นจุดเริ่มต้นของยุคเข็ญต่างๆ นานามาจนถึงปัจจุบัน ในความพยายามที่จะยับยั้งการรุกรานของชาวสยาม ดาโต๊ะ เกอมาร์ ราชา ได้เผายุ้งข้าวหลักของเกาะไปจนกระทั่งข้าวที่อยู่ในนาเพื่อให้ผู้รุกรานต้องอดอาหารและถอยทัพไป แม้ในปัจจุบันส่วนที่หลงเหลือจากการเผายุ้งข้าวครั้งนั้นก็ยังมีให้เห็นอยู่ที่ กัมปง ราชา เมืองหลวงเก่าของลังกาวี แม้จะเป็นเกาะเขตร้อนที่สวยงาม แต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลังกาวีนั้นมีความล่าช้าด้านการพัฒนา ในช่วงกลางคริสตศักราช 1980 รัฐบาลมาเลเซียตัดสินใจส่งเสริมหมู่เกาะลังกาวีให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าสิ่งนี้อาจเป็นผลจากการสิ้นสุดคำสาปเจ็ดชั่วอายุคนของมัสสุหรีก็เป็นได้ มีการจัดสร้างสนามบิน และเพิ่มบริการเรือเฟอรี่สำหรับข้ามฟากจากแผ่นดินใหญ่เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวแวะมาเยือนเกาะนี้มากขึ้น ลังกาวีเป็นรัฐอิสระในปี 1987 เมื่อรัฐบาลมาเลเซียประกาศสถานะให้เป็นเกาะปลอดภาษี ด้วยจุดประสงค์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้นักท่องเที่ยวในภูมิภาคเริ่มทะยอยเดินทางเข้ามาหาประโยชน์จากเขตปลอดภาษีในลังกาวี หลังจากเดินทางมาเที่ยวชมมีการบอกต่อกันไปถึงความสวยงามและผลประโยชน์ทางการค้าบนเกาะแห่งนี้ ในไม่ช้าเกาะลังกาวีได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากที่มีประชากรเพียง 2,000 คนในปี 1970 ณ ปัจจุบันมีผู้มาอาศัยอยู่บนเกาะนี้ถึง 50,000 คน ลังกาวีได้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมแห่งหนึ่งสำหรับการแล่นเรือสำราญในระดับภูมิภาค และยังเป็นเจ้าภาพจัดงานกิจกรรมใหญ่ๆ เช่น การแข่งจักรยานรายการชิงแชมป์ลังกาวี (Tour de Langkawi) งานนิทรรศการการจัดแสดงเรือและอากาศยานที่รู้จักกันในชื่อ LIMA และงานแสดงนวัตกรรมรถยนต์ระดับนานาชาติ (Langkawi International Motor Show) นั่นก็ยิ่งดูเหมือนว่าคำสาปแช่งของ ‘มัสสุหรี’ ได้คลายลงไปแล้ว แต่ตำนานยังคงมีอยู่ทุกหนแห่งที่คุณเหยียบย่างไปในหมู่เกาะมหัศจรรย์ลังกาวี
ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ยอดนิยม ตามราคาและงบประมาณของท่าน (ไปเรือเที่ยวเที่ยง กลับเรือเที่ยวเที่ยง)
วันแรก
สตูล – ลังกาวี
09.30 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ รอรับคณะ ณ จุดนัดพบ  ท่าเรือตำมะลัง สตูล นำท่านผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อเดินทางสู่เกาะลังกาวีนำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่เกาะลังกาวี สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของหมู่เกาะกลางทะเล
10.30 น.
ถึงเกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเกาะลังกาวี   นำท่านสู่ GOTA MAHSURI  สัมผัสเรื่องราวของพระนางเลือดขาว ผู้ที่ขอพรสาปแช่งเกาะลังกาวี ให้โดนคำสาปเจ็ดชั่วโคตร
11.00 น.
นำท่านชมแดนประหารพระนางมัสสุหรี  ณ PADANG MATSIRAT ชมอนุสาวรีย์กริชและแดนประหารพระนางเลือดขาว
12.00 น.
บริการอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร
13.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาฆูนงมัตจิงจัง ที่สูงเป็นอันดับสองของเกาะลังกาวี สนุกสนาน ตื่นเต้นกับการนั่กระเช้าลอยฟ้า  CABLE CAR  ชมทัศนียภาพอันงดงามของสองประเทศ ไทย และ มาเลเซีย  ได้เวลานำท่าน นำท่านชมความมหัศจรรย์ของ   หาดทรายดำ  พร้อมฟังตำนานจากมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน
16.30 น.
เดินทางสู่ตลาด  KUAH  LANGKAWI เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด
19.00 น.
บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 
20.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมหรูใจกลางเกาะลังกาวีให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
พัก
MY HOTEL LANGKAWI หรือเทียบเท่า
ดูเว็บไซต์ที่: http://www.myhotellangkawi.com
วันที่สอง
ลังกาวี -  สตูล
06.00 น.
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่ระลึกกับความตระการตาของ  “พญาอินทรีหินอ่อน”   สัญลักษณ์ประจำเกาะลังกาวีด้วยงบประมาณการสร้างถึง  30  ล้านบาท
08.30 น.
นำท่านลงเรือเฟอร์รี่กลับสู่สตูล ณ ท่าเทียบเรือตำมะลัง 
09.30 น.
คณะเดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพฯ
ราคาท่านละ
2,700 บาท (รวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม)
เที่ยว เกาะลังกาวี  ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57 (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากจังหวัดตรัง (เมืองตรัง บขส สนามบินตรัง)
• รหัสทัวร์ KLP009 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP011 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน เริ่มจากตรัง
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)