ข้อมูลลังกาวี มาเลเซีย
โรงแรมที่พักในลังกาวี
โรงแรมย่านปันไตเซนัง
โรงแรมย่านปันไตเตงกาห์
โรงแรมย่านปันไตก๊อก
โรงแรมย่านปาดังมัตสิรัต
ทัวร์จังหวัดสตูล ซึ้งได้ชื่อว่าเป็น มัฟดิฟแห่งเมืองไทย ที่มีน้ำทะเลใส ปะการังสวย อาหารอร่อย รีสอร์ทสบาย
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
ท่าเรือปากบารา เกาะหลีเป๊
10.30 น.
คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อาเภอละงู จังหวัดสตูล มีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกแก่ท่าน
11.30 น.
นาคณะลงเรือ Speed Boat มุ่งหน้าเขตอุทยานเหมู่เกาะตะรุเตา แวะชม เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) มุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน
12.30 น.
คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นาท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก รีสอร์ท บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 1)
บ่าย
ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้าชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้าทะเลสีฟ้าครามสดใส ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก
19.30 น.
รับประทานอาหารค่า (มื้อที่ 2 ) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเย็น ให้ท่านได้ดื่มด่ากับบรรยากาศยามค่าคืนของเกาะหลีเป๊ะ ...พักผ่อน ตามอัธยาศัย
วันที่สอง
ดาน้าตามเกาะ
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ชายหาด สัมผัสบรรยากาศยามเช้าอันบริสุทธิ์ รับไออุ่นจากแสงแดดอ่อน
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 3 ) ณ ร้านอาหารรีสอร์ท
09.00 น.
หลังอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเช้า นาท่านเดินทางสู่ เกาะหินซ้อน เพื่อดาน้าตื้นดูปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดสีที่สมบูรณ์และสวยงาม ชมธรรมชาติของหิน ที่วางซ้อนกันอันเกิดจากธรรมชาติให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก ได้เวลาพอสมควรนาคณะออกเดินทาง ไปดาน้าดูปะการังที่ เกาะผึ้ง จากนั้นพาท่านไปชมความสวยงามของ เกาะไผ่,หมู่เกาะดงและเกาะรอกลอย
12.00 น.
คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) หลังอาหารกลางวันนาท่านพักผ่อนนอนเล่นบนชายหาด ตามอัธยาศัย สัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้าทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดู ได้ยากมาก
บ่าย
นาคณะออกเดินทางจากเกาะราวี ไปดาน้าดูปะการังที่ อ่าวสอง เกาะอาดัง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามนาเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก จากนั้นนาท่าน จากนั้นนาท่านดาน้าดูปะการังน้าตื้นหลากสีสันปะการังเขากวางปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้าจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้า ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้าทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร สมควรแก่เวลาเดินทางกลับไปยังเกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พัก ชาระร่างกาย พักผ่อนอิสระ
19.30 น.
รับประทานอาหารค่า (มื้อที่ 5 ) เซตโต๊ะ ณ ร้านอาหารรีสอร์ท อิ่มแล้วให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
เกาะหลีเป๊ะ ปากบารา
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท
09.00 น.
ให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ ก่อนเดินทางกลับ
09.30 น.
เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล ให้ท่านได้อิสระกับการพักผ่อนบนเรือที่ล่องอยู่ในทะเลอันดามัน
11.30 น.
ถึงท่าเทียบเรือปากบารา ส่งคณะเดินทางกลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ราคาท่านละ
สอบถาม
เที่ยว เกาะลังกาวี  ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
ต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบัน คลิกที่นี่
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57 (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากจังหวัดตรัง (เมืองตรัง บขส สนามบินตรัง)
• รหัสทัวร์ KLP009 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP011 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน เริ่มจากตรัง
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)