ข้อมูลลังกาวี มาเลเซีย
โรงแรมที่พักในลังกาวี
โรงแรมย่านปันไตเซนัง
โรงแรมย่านปันไตเตงกาห์
โรงแรมย่านปันไตก๊อก
โรงแรมย่านปาดังมัตสิรัต
รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
Kedah Darul Aman ทอดตัวอยู่ระหว่างเปอร์ลิสทางตอนเหนือ และเปรัค ในตอนใต้ มีสถานะเป็นหนึ่งในรัฐทางเหนือของเขตชายฝั่งมาเลเซีย มีพื้นที่ทั้งหมด 9,425 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากกว่า 1.5 ล้านคน ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เคดาห์จึงมีลักษณะแบบชนบทที่ให้สีสันหลากเฉดสี ขึ้นอยู่กับฤดูกาลของการเพาะปลูกข้าว ในเขตชานเมืองจะมองดูเขียวขจีที่สุดในช่วงต้นข้าวเริ่มเติบโต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองในฤดูเก็บเกี่ยว และกลายเป็นสีน้ำตาลเหมือนสีผืนดิน
หลังจากเสร็จสิ้นการ เก็บเกี่ยวอาจมีหลายสิ่งซุกซ่อนอยู่เบื้องใต้ผืนนาข้าวที่แผ่กว้าง เพราะเคดาห์เคยเป็นต้นกำเนิดของ อารายธรรมเก่าแก่ซึ่งเพิ่งปรากฏสู่สายตา จากการขุดค้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามแหล่งขุดค้นทางประวัติศาสตร์ภายในรัฐ
ละออร์ สตาร์ คือเมืองหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการรัฐบาล และที่พำนักของราชวงศ์ เมืองแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางการค้าเช่นเดียวกับเกาะลังกาวีที่อยู่ภายใต้อำนาจของเคดาห์ นอกจากนี้ยังมีเมือง กูบัง ปาซู (Kuubang Pasu) ปาดัง เตรัป (Padang Terap) โกตา สตาร์ (Kota Star) ซิค (Sik) ยัน (Yan) กัวลา มูดา (Kuala Muda) บาลิง (Baling) กูลิม (Kulim) บันดาร์ บาฮารู (Bandar Baharu) และ เป็นดัง (Pendang)
ประวัติศาสตร์
บันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ของเคดาห์ เริ่มต้นในราวศตวรรษที่ 5 บอกเล่าว่าเส้นทางการค้าขายระหว่างตะวันออก และตะวันตกของบรรดาพ่อค้าวาณิชในยุคนั้นได้มาหยุดที่เมืองท่ากัวลา มูดา โดยอาศัย Gunung Jerai ภูเขาสูงที่สุดของเคดาห์เป็นจุดบอกทิศ ซากปรักหักพังของ Candi วัดเก่าแก่ใน หุบเขา Bujang แสดงให้เห็นว่าเคยมีอารยธรรม ฮินดู – พุทธ ในท้องที่นี้ และที่นี่อาจเป็นสถานที่แรกที่เคย
ค้าขายกับพ่อค้าชาวอินเดีย อาณาจักรแห่งนี้มีความสำคัญเพียงใดยังเป็นที่สงสัย และอาจต้องรอการค้นคว้าวิจัยจากการขุดค้นต่อไป
ระหว่างศตวรรษที่ 7 และ 8 เคดาห์เคยส่งเครื่องบรรณาการให้กับราชวงศ์สุมาตรัน ศีวิชัย (Sumatran Srivijaya) แต่หลังจากการสิ้นสุดราชวงศ์นี้ เคดาห์ก็กลายเป็นรัฐอาณานิคมของไทย จนถึงศตวรรษที่ 15 ที่มะละกา (Malacca) มีอำนาจ และได้นำความเชื่อในศาสนาอิสลามเข้ามาสู่ท้องที่นี้ เคดาห์เคยเผชิญกับการรุกรานของโปรตุเกสและอะเคห์ (Achehnese) ในศตวรรษที่ 17 แต่ก็ต้องกลับไปเป็นของไทยอีกครั้ง ในปี 1821 เคดาห์ถูกครอบครองโดยไทย แล้วผ่านมือสู่อำนาจของอังกฤษ ใน ค.ศ.1909 สุดท้ายญี่ปุ่นก็เข้ายึดครอง จากนั้นก็ถูกรวมเป็นรัฐหนึ่งของ Malayan Union ก่อนจะรวมกันเป็น Federation of Malaya ใน ค.ศ.1984
เศรษฐกิจ
เคดาห์และรัฐเพื่อนบ้านอย่างเปอร์ลิสเป็นรัฐ “ชามข้าว” ของมาเลเซียด้วยกันทั้งคู่ เนื่องจากให้ผลิตผลถึงกึ่งหนึ่งของความต้องการทั้งประเทศ ขณะที่เคดาห์ยังมีลักษณะโดยรวมเป็นชนบท แต่เมืองหลวงอย่างละออร์ สตาร์ กำลังก้าวสู่การพัฒนาให้เป็นเมืองสำคัญระดับชาติ ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจำนวนมากกำลังผลักดันให้รัฐแห่งนี้มุ่งหน้าสู่ศตวรรษที่ 21 และการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศ จากการพัฒนาลังกาวีให้เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ที่พัก
มีโรงแรมรีสอร์ทมากมาย รวมถึงที่พักขนาดกลางและที่พักราคาประหยัดอยู่ในกัวห์, ปันไต เซนัง และปันไต ก๊ก รีสอร์ทนั้นมีตั้งแต่บ้านพักไปจนถึงโรงแรมหรูห้าดาว นักท่องเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์ที่มากับบริษัทนำเที่ยวจะได้เที่ยว และพักอย่างคุ้มค่าที่ลังกาวี
การเดินทาง
เคดาห์ใช้เขตแดนร่วมกับประเทศไทย โดยมีด่านตรวจคนเข้าเมืองอยู่ที่ Bukit Kayu Hitam
เครื่องบิน
สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ มีเที่ยวบินจากกัวลาลัมเปอร์ มายัง อะลอร์ สตาร์ ทุกวัน รวมถึงเที่ยวบินแวะที่ปีนัง หรือ โกตา บาห์รูด้วย
รถยนต์
ทางหลวงสายเหนือ – ใต้ จากกัวลาลัมเปอร์ สู่บูกิต คายู ฮิตัม มีระยะทาง 490 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 5 ชั่วโมง
รถโดยสาร
อะลอร์ สตาร์ เป็นชุมทางรถโดยสารของเคดาห์ ซึ่งสถานีขนส่งกลาง (central bus station) อยู่ที่ถนน Jalan langgar มีรถโดยสารของหลายบริษัทให้บริการในจุดหมายในภาคใต้และภาคตะวันตกไปจนถึงบัตเตอร์เวิร์ธ รถโดยสารที่ไปยังบัตเตอร์เวิร์ธออกทุกชั่วโมงระหว่าง 7.00 – 20.00 น. นอกจากนั้นยังมีรถโดยสารไปกัวลา เคดาห์ซึ่งเป็นที่ตั้งท่าเรือเฟอร์รี่ไปเกาะลังกาวี
สถานีขนส่งรถด่วนพิเศษ (main express bus station) อยู่ห่างจากสถานีขนส่งกลางไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร ที่นี่เน้นการบริการของรถโดยสารด่วนพิเศษที่เป็นรถโค้ชสู่เมืองทางใต้อย่าง อิโปห์ (Ipoh), กัวลาลัมเปอร์, มะละกา, ยะโฮร์ บาห์รู และสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีรถโค้ชด่วนพิเศษที่มุ่งยังเมืองชายฝั่งตะวันออก อย่าง กวนตัน (Kuantan), กัวลา ตรังกานู (Kuala Terengganu) และ โกตา บาห์รู (Kota Bharu) รถด่วนสายเหนือและแท็กซี่ที่ไปอะลอร์ สตาร์มีบริการทุกวันโดยออกจาก สถานีปูดูรายา (Puduraya Bus Terminal) ที่กัวลาลัมเปอร์
รถไฟ 
อะลอร์ สตาร์ ตั้งอยู่บนจุดเชื่อมต่อทางรถไฟ เหนือ – ใต้ และ KTM มีบริการรถไฟประจำวัน ในเส้นทางระหว่างอะลอร์ สตาร์ไปยังเมืองต่างๆ ที่อยู่ในเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีรถไฟจากบัตเตอร์เวิร์ธที่ไปยังกรุงเทพฯ แล่นผ่าน อะลอร์ สตาร์ และเมืองชายแดนของปาดัง เบซาร์ในรัฐเปอร์ลิส รวมทั้งรถด่วนสายอินเตอร์ที่วิ่งไปถึงหาดใหญ่ และกรุงเทพฯ ซึ่งให้บริการช่วงบ่ายของทุกวัน และตอนเช้าตรู่สำหรับขบวนที่ไปหาดใหญ่ จองตั๋วล่วงหน้าได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งที่มีบริการ

แหล่งท่องเที่ยวในรัฐเคดาห์ มาเลเซีย
ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ยอดนิยม ตามราคาและงบประมาณของท่าน (ไปเรือเที่ยวเที่ยง กลับเรือเที่ยวเที่ยง)
วันแรก
สตูล – ลังกาวี
09.30 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ รอรับคณะ ณ จุดนัดพบ  ท่าเรือตำมะลัง สตูล นำท่านผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อเดินทางสู่เกาะลังกาวีนำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่เกาะลังกาวี สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของหมู่เกาะกลางทะเล
10.30 น.
ถึงเกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเกาะลังกาวี   นำท่านสู่ GOTA MAHSURI  สัมผัสเรื่องราวของพระนางเลือดขาว ผู้ที่ขอพรสาปแช่งเกาะลังกาวี ให้โดนคำสาปเจ็ดชั่วโคตร
11.00 น.
นำท่านชมแดนประหารพระนางมัสสุหรี  ณ PADANG MATSIRAT ชมอนุสาวรีย์กริชและแดนประหารพระนางเลือดขาว
12.00 น.
บริการอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร
13.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาฆูนงมัตจิงจัง ที่สูงเป็นอันดับสองของเกาะลังกาวี สนุกสนาน ตื่นเต้นกับการนั่กระเช้าลอยฟ้า  CABLE CAR  ชมทัศนียภาพอันงดงามของสองประเทศ ไทย และ มาเลเซีย  ได้เวลานำท่าน นำท่านชมความมหัศจรรย์ของ   หาดทรายดำ  พร้อมฟังตำนานจากมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน
16.30 น.
เดินทางสู่ตลาด  KUAH  LANGKAWI เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด
19.00 น.
บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 
20.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมหรูใจกลางเกาะลังกาวีให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
พัก
MY HOTEL LANGKAWI หรือเทียบเท่า
ดูเว็บไซต์ที่: http://www.myhotellangkawi.com
วันที่สอง
ลังกาวี -  สตูล
06.00 น.
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่ระลึกกับความตระการตาของ  “พญาอินทรีหินอ่อน”   สัญลักษณ์ประจำเกาะลังกาวีด้วยงบประมาณการสร้างถึง  30  ล้านบาท
08.30 น.
นำท่านลงเรือเฟอร์รี่กลับสู่สตูล ณ ท่าเทียบเรือตำมะลัง 
09.30 น.
คณะเดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพฯ
ราคาท่านละ
2,700 บาท (รวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม)
เที่ยว เกาะลังกาวี  ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
หากท่านต้องการดู โปรแกรมทัวร์อัพเดท ปัจจุบัน คลิกที่นี่
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต.57 - 3 พ.ค.58 (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.57 - 3 พ.ค.58
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.57 - 3 พ.ค.58
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.57 - 3 พ.ค.58
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.57 - 3 พ.ค.58
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.57 - 3 พ.ค.58
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากจังหวัดตรัง (เมืองตรัง บขส สนามบินตรัง)
• รหัสทัวร์ KLP009 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.57 - 3 พ.ค.58
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.57 - 3 พ.ค.58
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP011 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน เริ่มจากตรัง
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.57 - 3 พ.ค.58
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)