ข้อมูลลังกาวี มาเลเซีย
โรงแรมที่พักในลังกาวี
โรงแรมย่านปันไตเซนัง
โรงแรมย่านปันไตเตงกาห์
โรงแรมย่านปันไตก๊อก
โรงแรมย่านปาดังมัตสิรัต
การเดินทางโดยรถไปประเทศมาเลเซีย
นักท่องเที่ยวจะต้องดำเนินการเตรียมเอกสารกรณีนำรถยนต์ส่วนตัวเดินทางเข้ามาเลเซียที่ หน่วยงานขนส่งจังหวัดในภูมิลำเนาของท่านเพื่อแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ขั้นตอนการขออนุญาตและเอกสารที่สำคัญประกอบด้วย
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อฝ่ายใบอนุญาติเพื่อแปลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยมีเอกสารที่ต้องนำมามีดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ( Residence Registration )
 • สำเนาบัตรประชาชน ( Copy of ID Card )
 • สำเนาหนังสือเดินทาง ( Copy of Passport )
 • สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ ( A Driving License )
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( Photo 1’ 2 )
 • ค่าธรรมเนียม 25 บาท ถ้าติดต่อช่วงเช้าสามารถรับเอกสารได้ในเช้าวันรุ่งขึ้น
สมุดทะเบียนรถยนต์ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อฝ่ายทะเบียน เพื่อแปลสมุดทะเบียนรถยนต์ โดยมีเอกสารที่ต้องนำไปมีดังต่อไปนี้
 • สมุดทะเบียนรถยนต์ตัวจริง (สำเนาหน้าแรก และหน้าวันหมดอายุ) (Hand Book Of Car)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียม 25 บาท รอรับได้ภายใน 3 วัน
ในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคลไปยังประเทศมาเลเซีย มีกฎข้อบังคับของกรมขนส่งของประเทศ มาเลเซีย ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายของรัฐบาลมาเลเซียที่สำคัญและต้องคำนึงถึง
 • รถยนต์จะต้องเป็นรถที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น
 • ยานพาหนะและรถยนต์ทุกชนิดต้องติดป้ายเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับรถยนต์ป้ายแดง รัฐบาลมาเลเซียไม่อนุญาตให้ผ่านแดน
 • ใบรับรองการจดทะเบียน ด้วยภาษามาเลย์หรือภาษาอังกฤษ
 • นักท่องเที่ยวจะต้องซื้อประกันภัยบุคคลที่ 3 ของประเทศมาเลเซีย
 • รถยนต์ส่วนบุคคลจะติดฟิมล์กรองแสงสีดำได้ไม่เกิน 50 % ของแสง
 • ใบอนุญาตขับขี่ต้องแปลเป็นภาษามาเลย์หรือภาษาอังกฤษ
 • รถยนต์ทุกชนิดต้องติดเข็มขัดนิรภัย
 • รถยนต์ทุกชนิดต้องมีไฟเบรคที่ 3
- กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th
- บริษัทประกันภัย ที่นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อทำประกันได้ เมื่อขับรถส่วนบุคคลไปเที่ยวที่มาเลเซีย
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ไปยังมาเลเซียโดยใช้เส้นทางหลักใน 3 จังหวัดภาคใต้ได้แก่
 • ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา โดยเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งห่างจากตัว อ.หาดใหญ่ประมาณ 2 ชั่วโมง ด่านสะเดาเปิดทำการตั้งแต่เวลา 05.00น-23.00น ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเปซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ด่านปาดังเปซาร์เปิดทำการตั้งแต่เวลา 05.00น-21.00น ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ. นราธิวาส อยู่ห่างจากสนามบิน จ. นาราธิวาสประมาณ 1 ชม. 30 นาที ด่านปาดังเปซาร์เปิดทำการตั้งแต่เวลา 05.00น-21.00น ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ด่านตรวจคนเข้าเมืองตากใบ อ.ตากใบ จ. นราธิวาส อยู่ห่างจากสนามบิน จ. นาราธิวาสประมาณ 55 นาที ด่านตากใบเปิดทำการตั้งแต่เวลา 05.00น-18.00น ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง อ.เบตง จ. ยะลา ใช้เวลาเดินทางจากตัวอำเภอเมือง จ. ยะลาประมาณ 1 ชม. ด่าน เบตงเปิดทำการตั้งแต่เวลา 05.00น-22.00น ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th
ข้อมูลท่องเที่ยวภาคกลางของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57 (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากจังหวัดตรัง (เมืองตรัง บขส สนามบินตรัง)
• รหัสทัวร์ KLP009 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP011 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน เริ่มจากตรัง
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)