ข้อมูลลังกาวี มาเลเซีย
โรงแรมที่พักในลังกาวี
โรงแรมย่านปันไตเซนัง
โรงแรมย่านปันไตเตงกาห์
โรงแรมย่านปันไตก๊อก
โรงแรมย่านปาดังมัตสิรัต

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล เราเป็นผู้นำด้านการนำเที่ยวเกาะลังกาวี มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทะเลตรัง หากท่านต้องการบริการที่แตกต่างในเส้นทางท่องเที่ยวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปจอยคณะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือจะเป็นกรุ๊ปส่วนคณะตั้งแต่ 8 ท่าน ขึ้นไปก็สามารถโทรสอบถามเราได้ที่ 085 384 0228 / 075 502 938

 

 

โปรแกรมทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย
ปี 61 - ปี 62

 

ราคาทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน แบบ รวมทุกอย่าง เหมาะกับท่านที่ต้องการเที่ยวครบทุกที่ บนเกาะลังกาวี

และ ไปเรือเที่ยวแรก - กลับเรือเที่ยวสุดท้าย จากเกาะลังกาวี

คณะเดินทางได่ทุกวัน กรุ๊ปเหมาส่วนตัว 8-10 ท่าน

ที่เที่ยวหลักใน โปรแกรมทัวร์ลังกาวีนี้

เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี , สุสานพระนางมัสสุหรี , Under Water World Langkawi , ลานประหารพระนางมัสสุหรี ปะดังมัดสิรัต , พิพิธภัณฑ์ ดร. มหาธีย์ , ช้อปปิ้งที่ตลาดกัวฮ์ ,

 

-ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน เริ่มที่ท่าเรือตำมะลัง
สุสานพระนางมัสสุหรี-เคเบิ้ลคาร์-สกายแร็ค-สกายโดม-ทรีดีอาร์ตมิวเซี่ยม-ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
เดินทางได้ทุกวัน เริ่ม เดือน ต.ค.61 - 30 พ.ค. 62
ราคาท่านละ 2,490 (ครบ 10 ท่าน)
เที่ยวลังกาวี 2 วัน 1 คืน สุดคุ้ม
(ไปเรือเที่ยวเช้า - กลับเรือเที่ยวเที่ยงของอีกวัน)
ท่าเรือ Jetty Langkawi  - สุสานพระนางมัสสุหรี – เกลอรี่เปอร์ดาน่า
ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี  - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์นกอินทรีย์ลังกาวี
ราคานี้ รวมแล้วดังนี้ ::
1. ค่าเรือเฟอร์รี่เดินทางไปกลับ
2. ค่ารถที่ใช้ในเกาะลังกาวี
3. ค่าที่พัก 1 คืน
4. ค่าอาหาร 3 มื้อ
5. ค่าอาหารว่าง แจกวันละ 1 รอบ
6. ค่าไกด์ดูแล และนำเที่ยวตลอดทริป
7. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
8. ค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี
9. ค่าเข้าชมสุสานพระนางมัสสุหรี
10. ค่าเข้าชม เกลอรี่เปอร์ดาน่า
เที่ยวลังกาวี 1 คืน 2 วัน
(ไปเรือเที่ยวเช้า – กลับเรือเที่ยวเย็นของอีกวัน)
โปรแกรมเที่ยวลังกาวีนี้ ดี คือ
ไปเรือเที่ยวเช้าของวันแรก มีเวลาเที่ยวเยอะ
กลับเรือเที่ยวค่ำของวันที่สอง ไม่ต้องเที่ยวแบบรีบๆ ปล่อยเวลาแต่ละที่เที่ยวได้นาน ไม่เร่งท่าน
ได้เที่ยวครบลังกาวี เช่น เคเบิ้ลคาร์ สุสานพระนางมัสสุหรี,หาดทรายดำ,ล่องเรือคิลิม,หาดทรายดำ,ถ่ายรูปกับรูปปั่นนกอินทรีย์
มีไกด์ดูแลดีตลอดทริป
เราเป็นผู้นำในยอดขายทัวร์ลังกาวี
ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ยอดนิยม ตามราคาและงบประมาณของท่าน (ไปเรือเที่ยวเที่ยง กลับเรือเที่ยวเที่ยง)
วันแรก
ตำมะลัง  -  ลังกาวี – สุสานพระนางเลือดขาว – ตลาดกัวฮ์
12.00 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ รอรับคณะเดินทาง ณ จุดนัดพบ  ท่าเรือตำมะลัง สตูล
13.00 น.
นำท่านมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ  ระหว่านั่งเรือรับฟังบรรยายจากทีมงานมัคคุเทศก์และกิจกรรมนันทนาการ
14.30 น.
ถึงเกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคนให้คณะอิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านตลอดกัวฮ์ ซึ่งเป็นย่านการค้าที่มีสิ้นค้าปลอดภาษีมากมายให้ท่านเลือกซื้อ
18.30 น.
บริการอาหารค่ำ  (1 ) ณ. ภัตตาคาร จากนั้น เช็คอินเข้าโรงแรม ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพัก
พัก
MY HOTEL LANGKAWI หรือเทียบเท่า
ดูเว็บไซต์ที่: http://www.myhotellangkawi.com
วันที่สอง
ปาดังมัสซีรัส หาดทรายดำ เคเบิ้ลคาร์ นกอินทรีย์
07.00 น.
บริการอาหารเช้า  (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำคณะชมสถานที่ต่างๆ ดังนี้
เคเบิ้ลคาร์ นำคณะขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังการวีเพื่อชมเกาะลังกาวีในมุมสูง
ปาดังมัสซีรัส คือสถานที่ประหารพระนางมัสสุหรี
หาดทรายดำ  รับฟังคำบรรยายและชมสถานที่จริง หาดทรายดำ ณ ที่ซึ่งเป็นอีกตำนานหนึ่งของเกาะลังกาวี
ก่อนลงเรือนำคณะถ่ายรูปกับสัญญาลักของเกาะลังกาวี ณ ลานพญานกอินทรีย์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(3)   
12.00 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตำมะลัง สตูล
13.30 น.
คณะเดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพฯ
ราคาท่านละ
2,700 บาท (รวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม)
เที่ยว เกาะลังกาวี  ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
หากท่านต้องการดู โปรแกรมทัวร์อัพเดท ปัจจุบัน คลิกที่นี่
ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ยอดนิยม ตามราคาและงบประมาณของท่าน (ไปเรือเที่ยวเที่ยง กลับเรือเที่ยวเที่ยง)
วันแรก
สตูล – ลังกาวี
09.30 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ รอรับคณะ ณ จุดนัดพบ  ท่าเรือตำมะลัง สตูล นำท่านผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อเดินทางสู่เกาะลังกาวีนำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่เกาะลังกาวี สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของหมู่เกาะกลางทะเล
10.30 น.
ถึงเกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเกาะลังกาวี   นำท่านสู่ GOTA MAHSURI  สัมผัสเรื่องราวของพระนางเลือดขาว ผู้ที่ขอพรสาปแช่งเกาะลังกาวี ให้โดนคำสาปเจ็ดชั่วโคตร
11.00 น.
นำท่านชมแดนประหารพระนางมัสสุหรี  ณ PADANG MATSIRAT ชมอนุสาวรีย์กริชและแดนประหารพระนางเลือดขาว
12.00 น.
บริการอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร
13.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาฆูนงมัตจิงจัง ที่สูงเป็นอันดับสองของเกาะลังกาวี สนุกสนาน ตื่นเต้นกับการนั่กระเช้าลอยฟ้า  CABLE CAR  ชมทัศนียภาพอันงดงามของสองประเทศ ไทย และ มาเลเซีย  ได้เวลานำท่าน นำท่านชมความมหัศจรรย์ของ   หาดทรายดำ  พร้อมฟังตำนานจากมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน
16.30 น.
เดินทางสู่ตลาด  KUAH  LANGKAWI เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด
19.00 น.
บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 
20.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมหรูใจกลางเกาะลังกาวีให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
พัก
MY HOTEL LANGKAWI หรือเทียบเท่า
ดูเว็บไซต์ที่: http://www.myhotellangkawi.com
วันที่สอง
ลังกาวี -  สตูล
06.00 น.
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่ระลึกกับความตระการตาของ  “พญาอินทรีหินอ่อน”   สัญลักษณ์ประจำเกาะลังกาวีด้วยงบประมาณการสร้างถึง  30  ล้านบาท
08.30 น.
นำท่านลงเรือเฟอร์รี่กลับสู่สตูล ณ ท่าเทียบเรือตำมะลัง 
09.30 น.
คณะเดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพฯ
ราคาท่านละ
2,700 บาท (รวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม)
เที่ยว เกาะลังกาวี  ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
หากท่านต้องการดู โปรแกรมทัวร์อัพเดท ปัจจุบัน คลิกที่นี่
โปรแกรมทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน เหมาะสำหรับคณะที่อยู่ หาดใหญ่ สงขลา พัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง

ที่เที่ยวหลักมี: สุสานพระนางมัสสุหรี – พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ -  Cable Car – บาดังมัสซีรัส – หาดทรายดำ - นกอินทรีย์ – ตลาดกัวฮ์

วันแรก
สงขลา  ตำมะลัง   พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์  สุสานพระนางเลือดขาว  ตลาดกัวฮ์
05.00 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ รอรับคณะเดินทาง ณ จุดนัดพบ  เมืองสงขลา จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล
08.30 น.
คณะเดินทางถึง ท่าเทียบเรือตำมะลัง จากนั้นให้คณะมีเวลาในการแลกเงิน เข้าห้องน้ำ และเตรียมตัวประทับตราหนังสือเดินทาง ก่อนลงเรือ
09.30 น.
นำคณะลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฝาก เพื่อเดินทางสู่ เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.)
10.30 น.
คณะเดินทางถึงเกาะลังกาวี นำคณะผ่านด่านที่เกาะลังกาวี เพื่อเดินทางไปยังที่รถบัสมาเลเซียที่รอรับคณะอยู่ ณ ลานจอดรถ จากนั้นนำคณะชม สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
บ่าย
นำคณะชม   พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ที่ซึ่งเป็นสถานที่เก็นรวบรวมของที่ระลึกจากผู้นำต่างๆ ที่มอบให้กับท่าน ดร.มหาธีร์ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายยกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียถึง 22 ปี
หมายเหตุ: หากคณะต้องการไปชม UNDER WATER WORLD ของเกาะลังกาวี ทางบริษัทจะพาไป แต่ค่าเข้าชมยังไม่รวมในรายการนำเที่ยว ค่าเข้าชมประมาณ 350 บาทต่อท่าน
จากนั้น  ให้คณะอิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านตลอดกัวฮ์ ซึ่งเป็นย่านการค้าที่มีสิ้นค้าปลอดภาษีมากมายให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก และของที่ระลึก
บริการอาหารค่ำ  (2) ณ. ภัตตาคาร จากนั้น เช็คอินเข้าโรงแรม ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพัก
พัก
ณ BELLAVISTA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
ปาดังมัสซีรัส หาดทรายดำ เคเบิ้ลคาร์ นกอินทรีย์ ตำมะลัง สงขลา 
07.00 น.
บริการอาหารเช้า  (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำคณะชมสถานที่ต่างๆ ดังนี้ เคเบิ้ลคาร์ นำคณะขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังการวี เพื่อชมเกาะลังกาวีในมุมสูง ปาดังมัสซีรัส คือสถานที่ประหารพระนางมัสสุหรี หาดทรายดำ  รับฟังคำบรรยายและชมสถานที่จริง หาดทรายดำ ณ ที่ซึ่งเป็นอีกตำนานหนึ่งของเกาะลังกาวี ก่อนลงเรือนำคณะถ่ายรูปกับสัญญาลักของเกาะลังกาวี ณ ลานพญานกอินทรีย์
เที่ยง  
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(4)
12.00 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตำมะลัง สตูล
13.30 น.
คณะเดินทางถึงท่าเรือ จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ จังหวัดสงขลา
17.00 น.
(เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึง สงขลาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หากท่านต้องการดู โปรแกรมทัวร์อัพเดท ปัจจุบัน คลิกที่นี่
ตัวอย่าง โปรแกรมเที่ยวลังกาวี มาเลเซีย 2 วัน 1 คืน เริ่มจากหาดใหญ่
วันแรก
หาดใหญ่ ตำมะลัง (สตูล) สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ย่านตลาดกัวฮ์
06.00 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ พร้อมออกเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล
08.30 น.
คณะเดินทางถึง ท่าเทียบเรือตำมะลัง ให้ท่านมีเวลาในการแลกเงิน และเข้าห้องน้ำก่อนลงเรือ พร้อมทั้งประทับตราหนังสือเดินทางเฉพาะท่านที่ใช้พาสปอร์ในการเดินทาง(หากท่านใช้เป็นเอกสานผ่านด่านชั่วคราว บอร์ดดิ้งพาส มัคคุเทศก์สามารถจ๊อปเอกสารให้ท่านได้เลยโดยไม่ต้องรอแถว แต่จะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 250 บาท และใช้รูปถ่ายกับบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐาน)
09.30 น.
นำคณะเดินทางสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ  ระหว่านั่งเรือทีมงานมีบริการน้ำหวาน และขนมบริการ พร้อมทั้งดูหนังที่ทางเรือเฟอร์รี่เปิดบริการ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
10.30 น.
เดินทางถึง เกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน บัดนี้ช่วงเวลาได้ผ่านพ้นมาแล้ว เกาะลังการวี ความเจริญรุ้งเรืองขึ้น ต่างคนก็ต่างหลั่งไหลมาเพื่อชม สุสานของพระนางฯ และขอพร (ตามความเชื่อ)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย
นำคณะชม พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์  มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์  ผ้าไหม ฯ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) ณ สถานีกระเช้าต้นทาง มีหมู่บ้าน Oriental Village ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามมุมต่างๆ เช่น สะพานญี่ปุ่น มุมของที่ระลึก  ท่านจะได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม  ท้องทะเลสีคราม จนได้เวลาที่เหมาะสมนำคณะเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง ณ ย่านตลาดกัวฮ์ ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า บุหรี่ โรตี เครื่องสำอาง น้ำหอม ช้อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวนานาชนิด ฯลฯ จากนั้นนำ คณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ "ดาตารันลัง” พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้
จนได้เวลาที่เหมาะสมนำคณะเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง  ย่านตลาดกัวฮ์ ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า บุหรี่ โรตี เครื่องสำอาง น้ำหอม ช้อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวนานาชนิด ฯลฯ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ  (2) ณ. ภัตตาคาร
พัก

เข้าพัก BELAVISTA LANGKAWI HOTEL หรือ เที่ยบเท่าบรรยากาศของโรงแรมอยู่ติดทะเล มีสระว่ายน้ำ มีสนามหญ้าติดกับสระว่ายน้ำ และทะเล ห้องอาหารเช้าอยู่ติดทะเล

วันที่สอง
ดาตารันลัง (พญานกอินทรีย์) – ท่าเทียบเรือตำมะลัง-อ.หาดใหญ่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม(3)  
07.00 น.
จากนั้นนำ คณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ  ดาตารันลัง” พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้
08.00 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่นเสื้อชูชีพ
10.30 น.
ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง   จากนั้น นำคณะเดินทางกลับ อ.หาดใหญ่ ทีมงานของบริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านในการจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ หาดใหญ่
15.00 น.
(เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
แหล่งท่องเที่ยวลังกาวี ที่น่าสนใจ
ท่าเรือเจสตี้ ลังกาวี ::
เป็นท่าเรือที่อยู่บนเกาะลังกาวี ในขณะเดียวกันก็เป็นห้างสรรพสินค้าไปในตัวด้วยครับ ท่าเรือเจสตี้ลังกาวี ท่านสามารถเดินทางไปยังสตูล เดินทางจากลังกาวีไปเกาะหลีเป๊ะ และจากลังกาวีไป ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิสฝั่งแผ่นดินใหญ่ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเคดะห์ และมีเรือวิ่งไปยัง ท่าเรือที่เกาะปีนัง ด้วยครับ ที่ห้างบนท่าเรือมีสินค้าหลากหลายขายครับ เช่น โชโกแล็ต ขนมมาเลเซีย ขนมปัง เสื้อผ้า ของใช้ เครื่องครัว เป็นต้น ครับ
ลานดาต้ารันลัง ::
เป็นเหมือนแลนด์มาร์คของเกาะลังกาวี ที่ใช้สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ ดาต้ารันลังใช้งบก่อสร้าง กว่า 30 ล้านบาท ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือเจสตี้ของเกาะลังกาวีครับ
ดาต้ารันลัง หรือ ลานพระยานกอินทรี จะมีส่วนที่เป็นจุดขายของฝากที่เป็นสินค้าพื้นเมืองของลังกาวีด้วยครับ การไปถ่ายรูปบริเวณนี้ให้ได้รูปที่สวยงามแนะนำไปสักประมาณ 17.00 น. ขึ้นไปครับ
หมู่บ้านออเร้นทอลวิลเลจลังกาวี::
เป็นเหมือนจุดที่ทางการท่องเที่ยวมาเลเซียจัดสร้างขึ้น
ให้เป็นศูนย์กลางสำหรับขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชมวิว
โดยการนั่งเคเบิ้ลคาร์ลังกาวีขึ้นไปข้างบน ระหว่างรอตั๋วที่จะขึ้น หรือ ระหว่างรอเพื่อนที่ยังอยู่บนเคเบิ้ลคาร์ก็สามารถเดินเล่น ดูสินค้า พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าได้นานาชนิด หรือ จะซื้อตั๋วเพิ่มเพื่อเล่นกิจกรรมต่างๆ บริเวณหมู่บ้านออเร้นทอลวิลเลจก็ได้ครับ เช่น ขี้รถ ATV กระโดดหอ เล่นกีฬาทางน้ำ นั่งช้าง เป็นต้นครับ
ลังกาวีอาร์ทมิวเซี่ยม ::
เป็นพิพิธภัณธ์รูปวาด 3 มิติที่เดียวของเกาะลังกาวีที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก โดยแบ่งโซลที่ท่านสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้ถึง 3 ชั้นครับ
ตั๋วเข้าชมราคาประมาณ 300 บาท ครับ รูปด้านในก็จะแบ่งเป็นรูปกิจกรรมต่างๆ ในอิริยบท และรูปผลไม้ สัตว์ และตึกหรืออาคารที่เป็นจุดเด่นจากหลายๆ ชาติครับ ท่านมาที่นี่จะต้องมีเวลาเดินถ่ายรูปข้างในสัก 1.30 ชม.เป็นอย่างน้อยครับ
เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ::
คือสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของลังกาวีในตอนนี้
กับการได้นั่งกระเช้าขึ้นไปดูวิวเกาะลังกาวี และวิวเกาะตะรุเตาของ จังหวัดสตูล  จุดที่เป็นไฮไลน์ของการขึ้นไปชมวิวอีกจุดหนึ่งคือ การได้ไปเดินทดสอบความเสียวที่ สะพานแขวนบนเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี มาเลเซีย จุดยอดจริงๆ ครับ แต่ท่านต้องเดินลงไปจากสถานีสุดท้ายของเคเบิ้ลคาร์ ไปประมาณ 800 เมตร เดินกลับอีกระระทางเท่ากันครับ
เทคนิคการขึ้นไปบนเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ท่านจะยังไม่ต้องลงที่สถานีแรก เพราะคนส่วนใกญ่จะนั่งไปลงสถานีสุดท้าย ถ้าเราลงสถานีแรกจะหากระเช้าที่ว่างยากมากในต้อนที่ต้องการจะลง หรือขึ้นต่อไปยังสถานนีที่สอง ซึ่งเป็นจุดชมวิวสูงสุด
หาดทรายดำ ลังกาวี ::
เป็นชายหาดที่มีสีดำ ซึ่งต่างจากชายหาดอื่นๆ บนเกาะลังกาวี บ้างก็สนิฐานกันว่า เป็นผลมาจากคำสาปของพระนางมัสสุหรี ตามตำนานของเกาะลังกาวี บ้างก็ว่า เป็นตำนานความรักของนางเงือกกับคนรักที่ไม่สมหวังทางความรัก แต่จุดที่เป็นหาดทรายดำถึงเป็นจุดที่มีระยะใกล้เมืองไทยมากที่สุดของเกาะลังกาวี คือ เพียง 8 กิโลเมตร จากเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
ด้านบนของชายหาดมีจุดที่ขายของฝากจากเกาะลังกาวี ประเภท เสื้อผ้า ขนม และยารักษาแผลสดที่เรียกว่า กาหมัด ครับ
ทัวร์ลังกาวี | แพคเกจทัวร์ลังกาวี  | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ทะเลตรัง | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ  | ทัวร์กระบี่

ทัวร์ลังกาวี + ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน
แหล่งท่องเที่ยวในโปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะไหง เกาะเชือก ทะเลตรัง
ที่ลังกาวี มี เคเบิ้ลคาร์ สุสานพระนางมัสสุหรี ตลาดกัวฮ์
ราคาท่านละ : สอบถาม
กำหนดการเดินทาง : กรุ๊ปส่วนตัวออกเดินทางได้ทุกวัน
อาหารในรายการทัวร์ : 7 มื้อ
รถ :  ใช่รถบัส หรือ รถตู้
เรือ : ใช้เรือเฟอร์รี่ และ เรือไม้
มัคคุเทศก์ : เป็นมัคคุเทศก์โดยคนในพื้นที่ของบริษัท

เที่ยวลังกาวีเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
แหล่งท่องเที่ยวในทัวร์ลังกาวีนี้ เช่น ดาตารันลัง เคเบิ้ลคาร์ สุสานพระนางมัสสุหรี ช้อปปิ้งย่านตลาดกัวฮ์
ราคา : สอบถาม
กำหนดการเดินทาง : ทุกวัน
อาหาร : รวมอาหาร 1 มื้อ
เรือที่ใช้ : เรือเฟอร์รี่
รถ : ใช้รถบัส หรือ รถตู้
มัคคุเทศก์ : ไกด์ชำนาญการของเที่ยวสนุกทัวร์

เที่ยวลังกาวี 3 วัน 2 คืน
แหล่งท่องเที่ยว : สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ดาตารันลัง ล่องเรือจีโอปาร์ค ชมพิพิธภัณธ์ ดร.มหาธีร์ ช้อปปิ้งย่านตลาดกัวฮ์
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม
ราคา : สอบถาม
รถที่ใช้ : รถบัส หรือ รถตู้
เรือที่ใช้ : เป็นเรือเฟอร์รี่
มัคคุเทศก์ : มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทยของเที่ยวสนุกทัวร์ฯ

เที่ยวลังกาวี หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
แหล่องท่องเที่ยว : เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี พิพิธภัณธ์ ดร.มหาธีร์ สุสานพระนางมัสสุหรี ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์ ดาตารันลัง
แหล่งท่องเที่ยวที่หลีเป๊ะ : เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง
ราคาท่านละ : สอบถาม
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม
เรือที่ใช้ : เรือสปีทโบ้ท และเรือเฟอร์รี่
รถที่ใช้ : รถตู้ หรือ รถบัส
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
ลิ้งค์พันธมิตรทางธุรกิจ