ข้อมูลลังกาวี มาเลเซีย
โรงแรมที่พักในลังกาวี
โรงแรมย่านปันไตเซนัง
โรงแรมย่านปันไตเตงกาห์
โรงแรมย่านปันไตก๊อก
โรงแรมย่านปาดังมัตสิรัต
การเดินทางไปมาเลเซีย โดยเรือเฟอร์รี่
การเดินทางไปยังมาเลเซียทางเรือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากใช้เวลาไม่นานและค่าใช้จ่ายไม่สูง โดยขึ้นเรือที่ท่าเรือตาทำมาลัง จ.สตูลซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง จ.สตูลประมาณ 9 กิโลเมตร ไปยังเกาะ ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
ตารางการเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างสตูลและเกาะลังกาวี
สตูล-ลังกาวี
ลังกาวี-สตูล
08.30 น **
07.30 น **
09.30 น  *
08.30 น  *
11.00 น **
11.00 น **
13.30 น  *
12.00 น  *
16.00 น  *
16.00 น  *
16.30 น **
16.30 น **
ค่าโดยสารสำหรับเด็ก: เที่ยวเดียว 230 บาท/คน ไป-กลับ 460 บาท/คน
ค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่: เที่ยวเดียว 300 บาท/คน ไป-กลับ 600 บาท/คน
หมายเหตุ : เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนบริษัทผู้ให้บริการ

นอกจากนี้สำหรับผู้รักการเดินทางทางเรือและท่องเที่ยวตามเกาะ ชื่นชอบกับกิจกรรมบนหาดทรายและน้ำทะเลสีครามสดใส เส้นทางเดินเรือเส้นทางใหม่จาก จ.ภูเก็ตไปยังลังกาวี เป็นทางเลือกใหม่ของผู้ที่หลงใหลความงามของท้องทะเล บริษัท ไทเกอร์ไลน์ ทราเวล จำกัด เป็นผู้ให้บริการการเดินทางในเส้นทางนี้ ค่าโดยสารสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เที่ยวละ 3,000 บาท /คน/เที่ยว
ตารางการเดินเรือเกาะพี พี จ. ภูเก็ตและเกาะลังกาวี
ลังกาวี
เกาะหลีเป๊ะ
เกาะเหลาเหลียง
ท่าเรือหาดยาว
เกาะมุก
Arr. Dep.
Arr. Dep.
Arr. Dep.
Arr. Dep.
Arr. Dep.
08:00
09:00 10:00
11:30 11:30
12:30 13:00
13:30 13:30
เกาะกระดาน
เกาะไหง
เกาะลันตา
เกาะพีพี
ภูเก็ต ท่าเรือ
Arr. Dep.
Arr. Dep.
Arr. Dep.
Arr. Dep.
Arr. Dep.
14:30 14:30
15:30 16:00
15:30 16:00
17:00 17:00
~
ท่าเรือ
เกาะพีพี
เกาะลันตา
เกาะไหง
เกาะกระดาน
Arr. Dep.
Arr. Dep.
Arr. Dep.
Arr. Dep.
Arr. Dep.
~
~ 08:30
09:30 10:00
11:00 11:00
11:30 11:30
เกาะมุก
ท่าเรือหาดยาว
เกาะเหลาเหลียง
เกาะหลีเป๊ะ
ลังกาวี
Arr. Dep.
Arr. Dep.
Arr. Dep.
Arr. Dep.
Arr. Dep.
12:00 12:00
12:30 13:00
14:00 14:00
15:30 16:00
17:00

ข้อมูลท่องเที่ยวภาคกลางของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต. - 3 พ.ค.(ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากจังหวัดตรัง (เมืองตรัง บขส สนามบินตรัง)
• รหัสทัวร์ KLP009 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP011 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน เริ่มจากตรัง
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท

มุมนี้ถ่ายจากวัดเก็กล็อกซี่

เด็กปั่นจักยานภาพยอดฮิดที่อาร์ตสตรีดปีนัง

รถที่อาร์ทสตีตปีนัง

ภาพวาดเด็กกำลังตะโกนออกไปดังๆ
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)