ข้อมูลลังกาวี มาเลเซีย
โรงแรมที่พักในลังกาวี
โรงแรมย่านปันไตเซนัง
โรงแรมย่านปันไตเตงกาห์
โรงแรมย่านปันไตก๊อก
โรงแรมย่านปาดังมัตสิรัต
รัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย
เปอร์ลิส เป็นรัฐที่เล็กที่สุดของมาเลเซียซึ่งมีพื้นที่เพียง 795 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือมีเขตติดต่อกับประเทศไทยและทิศใต้ติดต่อกับรัฐเคดาห์ มีเมืองคังการ์ (Kangar) เป็นเมืองหลวง ส่วนเมืองเอเรา (Arau) ที่อยู่ห่างออกไป 10 กิโลเมตร เป็นเมืองราชวงศ์
ด้วยอิทธิพลของเกษตรกรรม เปอร์ลิสจึงมีความงดงามที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่อง ด้วยผืนนาข้าวเขียวขจี แผ่กว้างสุดตาสลับด้วยภูเขาหินปูน รัฐแห่งนี้มีฤดูแล้งที่น่าชื่นใจกินเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน ส่วนเดือนกันยายนถึงธันวาคม เป็นช่วงเวลาของฤดูฝนอันชุ่มฉ่ำ
เมืองสำคัญของรัฐได้แก่ คังการ์ อาเรา กัวลาเปอร์ลิส (Kuala Perlis) และปาดัง เบซาร์ (Padang Besar) เมืองกัวลา เปอร์ลิส เป็นที่ตั้งของท่าข้ามฟากที่สำคัญสำหรับการเดินทางสู่เกาะลังกาวี (Langkawi) อันโด่งดัง ส่วนเมืองปาดัง เบซาร์ เป็นจุดผ่านแดนหลักสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากเมืองไทยด้วยรถยนต์ หรือรถไฟสู่มณฑลชายฝั่งทะเลมาเลเซีย
ประวัติศาสตร์
ช่วงหนึ่งประวัติศาสตร์ของรัฐเปอร์ลิส เป็นการปกครองของเจ้าผู้ครองรัฐ และอีกหลายช่วงตอนอยู่ภายใต้การปกครองของไทย เมื่อไทยรบชนะเคดาห์ใน ค.ศ.1821 เจ้าผู้ครองรัฐก็ต้องอยู่ใต้อาณัติของสยาม ถึงคราวที่เคดาห์ถูกส่งคืนให้เจ้าผู้ครองรัฐใน ค.ศ.1842 รัฐเปอร์ลิสจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นรัฐอาณานิคมครั้งที่เกิดสนธิสัญญาอังกฤษ – ไทยใน ค.ศ.1909 นั้น อำนาจการปกครองของคนไทยที่อยู่เหนือเปอร์ลิสได้เปลี่ยนมือไปเป็นของอังกฤษแทน ระหว่างที่ถูกญี่ปุ่นครอบครอง เปอร์ลิสก็ยังคงอยู่ในความดูแลของไทย เปอร์ลิสต้องกลับมาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของอังกฤษอีกครั้งหลังการล่าถอยของญี่ปุ่น จวบจนกระทั่งได้รับเอกราชใน ค.ศ.1957
เศรษฐกิจ
นอกเหนือจากการเพาะปลูกข้าวและอ้อย สภาพดินของเปอร์ลิส ยังเหมาะกับการเพาะปลูกผลไม้ อย่างมะม่วง และแตงโมอีกด้วย ประมง และป่าไม้ ถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญไม่น้อยเช่นกัน ขณะที่อุตสาหกรรมขนาดกลางกำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน แหล่งผลิตน้ำตาลนั้นอยู่ที่ชูปิง (Chuping) ซึ่งเป็นพื้นที่หลังในการเพาะปลูกอ้อย ส่วนที่บูกิดเคเตอรี (Bukit Keteri) เป็นสถานที่ตั้งของปูนซีเมนต์
การเดินทาง
เครื่องบิน สนามบินนานาชาติ Alor Star ในรัฐเคดาห์รองรับเที่ยวบินจากกัวลาลัมเปอร์ ปีนัง และ ยะโฮร์ บาห์รู จากสนามบินละออร์ สตาร์ สามารถนั่งแท็กซี่ไป คังการ์ และอะเราได้ ถ้าไปคังการ์จะใช้เวลาประมาณ 45 นาที ดังนั้นการนั่งแท็กซี่ไปอะเราค่าโดยสารจะถูกกว่า และใช้เวลาน้อยกว่า ค่าแท็กซี่สำหรับผู้ใหญ่ 18 ริงกิต/เด็ก 5 ริงกิต
รถโดยสาร
ในรัฐเปอร์ลิส มีรถโดยสารจากหลายหลายบริษัทให้บริการ เที่ยวโดยสารปกติวิ่งระหว่างเมือง คังการ์, ปาดัง เบซาร์, อะเรา, กัวลาเปอร์ลิส, ปาอูห์ (Pauh), อะลอร์ สตาร์ (Alor Star), จิตรา (Jitra), โกเดียง (Kodiang), ซิมปัง เอ็มปัต (Simpang Empat), ปาดัง เมลังกิต (Padang Melangit), ชูปิง และ คาคิบูกิต (Kaki Bukit)
แท็กซี่
แท็กซี่จากคังการ์ให้บริการทุกจุดหมายภายในรัฐ
รถไฟ
มีการบริการรถไฟทุกวันจากกัวลาลัมเปอร์ สู่ อะเรา และ ปาดัง เบซาร์ ซึ่งวิ่งไปถึงประเทศไทย
ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ยอดนิยม ตามราคาและงบประมาณของท่าน (ไปเรือเที่ยวเที่ยง กลับเรือเที่ยวเที่ยง)
วันแรก
สตูล – ลังกาวี
09.30 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ รอรับคณะ ณ จุดนัดพบ  ท่าเรือตำมะลัง สตูล นำท่านผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อเดินทางสู่เกาะลังกาวีนำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่เกาะลังกาวี สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของหมู่เกาะกลางทะเล
10.30 น.
ถึงเกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเกาะลังกาวี   นำท่านสู่ GOTA MAHSURI  สัมผัสเรื่องราวของพระนางเลือดขาว ผู้ที่ขอพรสาปแช่งเกาะลังกาวี ให้โดนคำสาปเจ็ดชั่วโคตร
11.00 น.
นำท่านชมแดนประหารพระนางมัสสุหรี  ณ PADANG MATSIRAT ชมอนุสาวรีย์กริชและแดนประหารพระนางเลือดขาว
12.00 น.
บริการอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร
13.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาฆูนงมัตจิงจัง ที่สูงเป็นอันดับสองของเกาะลังกาวี สนุกสนาน ตื่นเต้นกับการนั่กระเช้าลอยฟ้า  CABLE CAR  ชมทัศนียภาพอันงดงามของสองประเทศ ไทย และ มาเลเซีย  ได้เวลานำท่าน นำท่านชมความมหัศจรรย์ของ   หาดทรายดำ  พร้อมฟังตำนานจากมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน
16.30 น.
เดินทางสู่ตลาด  KUAH  LANGKAWI เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด
19.00 น.
บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 
20.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมหรูใจกลางเกาะลังกาวีให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
พัก
MY HOTEL LANGKAWI หรือเทียบเท่า
ดูเว็บไซต์ที่: http://www.myhotellangkawi.com
วันที่สอง
ลังกาวี -  สตูล
06.00 น.
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่ระลึกกับความตระการตาของ  “พญาอินทรีหินอ่อน”   สัญลักษณ์ประจำเกาะลังกาวีด้วยงบประมาณการสร้างถึง  30  ล้านบาท
08.30 น.
นำท่านลงเรือเฟอร์รี่กลับสู่สตูล ณ ท่าเทียบเรือตำมะลัง 
09.30 น.
คณะเดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพฯ
ราคาท่านละ
2,700 บาท (รวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม)
เที่ยว เกาะลังกาวี  ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
หากท่านต้องการดู โปรแกรมทัวร์อัพเดท ปัจจุบัน คลิกที่นี่
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต.57 - 3 พ.ค.58 (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.57 - 3 พ.ค.58
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.57 - 3 พ.ค.58
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.57 - 3 พ.ค.58
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.57 - 3 พ.ค.58
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.57 - 3 พ.ค.58
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากจังหวัดตรัง (เมืองตรัง บขส สนามบินตรัง)
• รหัสทัวร์ KLP009 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.57 - 3 พ.ค.58
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.57 - 3 พ.ค.58
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP011 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน เริ่มจากตรัง
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.57 - 3 พ.ค.58
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)