ข้อมูลลังกาวี มาเลเซีย
โรงแรมที่พักในลังกาวี
โรงแรมย่านปันไตเซนัง
โรงแรมย่านปันไตเตงกาห์
โรงแรมย่านปันไตก๊อก
โรงแรมย่านปาดังมัตสิรัต
แพคเกจเที่ยวลังกาวี ทะเลตรัง
ระยะเวลาเดินทางของโปรแกรมนี้ : ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน
ราคาต่อท่าน : สอบถามราคาพิเศษที่ 075 502 938
เรือที่ใช้ : เรือเฟอร์รี่ และ เรือไม้สองชั้น
รถที่ใช้: เป็นรถบัส หรือ รถตู้ VIP
อาหาร : เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์วันดำน้ำที่ตรัง และ ที่ลังกาวีเป็นอาหารเซ็ตโต๊ะ 6 อย่าง
ที่พัก : เป็นที่พักระดับโรงแรม 3-4 ดาว
มัคคุเทศก์ : เป็นไกด์มืออาชีพของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ
กำหนดการเดินทาง :
วันแรก
สนามบินตรัง-ท่าเรือปากเมง-เที่ยวทะเลตรัง-พักเมืองสตูล
ตามเที่ยวบิน
รับคณะจากสนามบินตรัง เดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
09.30 น.
ลงเรือเพื่อเดินทางสู่ ทริปทะเลตรัง นังเรือไปประมาณ 30 นาที
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
นำคณะเข้าสู่ ถ้ำมรกต เพื่อชมความงามของชายหาดในถ้ำ และกิจกรรมต่อแถวว่ายน้ำกันตอนเข้าและออกจากถ้ำมรกต
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
บ่าย
พาคณะไปดำน้ำดูปะการังหลากสีที่ เกาะเชือกทะเลตรัง สนุกกับการว่ายน้ำ พร้อมเล่นกับฝูงปลากาตูน ปลาเสือ และปลาๆ อื่นๆ อีกมากมายครับ
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
จากนั้น
พาคณะไปแวะถ่ายรูปที่หัว สะพาน และหน้าหาดของ เกาะไหงรีสอร์ท พร้อมทั้งพักผ่อนแบบชิวชิว
บริการอาหารว่างเป็น ชา กาแฟ และขนมเค้กเมืองตรังบนเรือครับ
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
จากนั้น
เดินทางต่อไปยัง เกาะกระดาน ไปเล่นน้ำหน้าหาด ที่มีชายหาดเม็ดทรายขาวละเอียด หรือท่านที่จะดำดูปะการังต่อก็สามารถดำดูได้ครับ เกาะกระดานเป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร์ของจังหวัดตรังครับ
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
15.30
นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากเมง
ระหว่างเดินทางกลับท่านสามารถเปลี่ยนเครื่องแต่งกายบนเรือได้ครับ บนเรือมีน้ำจืด และห้องน้ำให้ล้างตัวได้ครับ
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
16.30 น.
ถึงท่าเรือปากเมง พาคณะเดินทางต่อด้วยรถสู่ จังหวัดสตูล
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
ค่ำ
แวะรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ เดอะวัยบูติคสตูล หรือ ระดับเดียวกันครับ
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
วันที่สอง
สตูล-ตำมะลัง-เกาะลังกาวี-เคเบิ้ลคาร์-สุสานพระนางมัสสุหรี-ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
08.30 น.
ออกเดินทางจากโรงโรงแรมเดอะวันบูติกสตูล สู่ ท่าเรือตำมะลัง
เมื่อถึงท่าเรือไกด์จะดูแลเรือเอกสารผ่านด่านให้ท่าน
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
09.30 น.
ลงเรือเพื่อเดินทางสู่ เกาะมนตร์ขลังลังกาวี
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
10.30 น.
ถึง ลังกาวี มาเลเซีย พาคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินไปขึ้นรถบัสมาเลเซียที่จอดรออยู่แล้ว
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
จากนั้น
นำคณะเดินทางสู่ สุสานพระนางมัสสุหรี ผู้สาปแช่ง เกาะลังกาวีไม่ให้เจริญรุ่งเรือถึง 7 ชั่วอายุคน
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
เมื่อถึง สุสานพระนางมัสสุหรี นำท่านชมส่วนต่างๆ ของ พิพิธภัณธ์ เช่น โซนดนตรีมาลายู โซลหลุมฝั่งศพ โซลบ้านพักของพระนางมัสสุหรี โซลบ่อน้ำ และโซลชมวีดีทัศ เป็นต้นครับ
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
บ่าย
นำคณะเดินทางไปยัง หมู่บ้านออเร้นทอลวิลเลจ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้า หรือ เคเบิ้ลคาร์ของเกาะลังกาวี เชิญท่านขึ้นไปชม วิวมุมสูงของเกาะลังกาวี ให้เวลาประมาณ 2 ชม. รวมทั้งการเดินชมในหมู่บ้านออเร้นทอลวิลเลจ ลังกาวี ด้วยครับ
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
เมื่อ
ได้เวลาที่เหมาะสม พาคณะเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งของเกาะลังกาวี นั้นก็คือ ย่านตลาดกัวฮ์ นั้นเองครับ
ให้เวลาท่านช้อปปิ้งตามสมควร
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
จากนั้น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
พัก
จากนั้นพาท่านเข้าพัก ณ โรงแรมเบลล่าวิสต้าลังกาวี หรือ ระดับเดียวกัน
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
วันที่สาม
ลังกาวี-ท่าเรือตำมะลัง-สตูล-สนามบินตรัง
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
07.00 น.
ออกเดินทางไปท่าเรือเจสตี้ลังกาวี เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ ท่าเรือตำมะลังสตูล
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
ระหว่างรอขึ้นเรือ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญญาลักษณ์ของเกาะลังกาวี ที่ ลานดาตารันลัง ครับ
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
08.00 น.
นำคณะลงเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตำมะลัง สตูล
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
09.00 น.
คณะเดินทางถึง ท่าเรือตำมะลัง สตูล จากนั้นผ่านพิธีเข้าเมืองของไทย
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
10.00 น.
นำคณะเดินต่อสู่ สนามบินตรัง
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
14.00 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินตรัง โดยสวัสดิภาพ ครับ
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง
ราคา : กรุ๊ปส่วนตัว ติดต่อ เบอร์ 075 502 938 //085 384 0228 เพื่อขอราคาพิเศษ ครับ
อัตราค่าบริการนี้รวม :
ค่าเรือนำเที่ยวทะเลตรัง
ค่ารถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าเรือเฟอร์รี่ไปเกาะลังกาวี
ค่าอาหาร 7 มื้อตามโปรแกรมทัวร์
ค่าอาหารว่าง แจกวันละ 1 รอบ
ค่าไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันภัยการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:
ค่าภาษีต่างๆ
ค่าออกบิลต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ค่าบริการที่เรียกใช้เพิ่ม
ต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบัน คลิกที่นี่
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต. - 3 พ.ค. (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 3,2900 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 4,750 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากจังหวัดตรัง (เมืองตรัง บขส สนามบินตรัง)
• รหัสทัวร์ KLP009 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP011 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน เริ่มจากตรัง
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท
รูปทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง // ทัวร์ลังกาวี.com

บรรยากาศภานในถ้ำมรกต ทะเลตรัง'

ชายหากในถ้ำมรกต

น้ำทะเลแสนสวยที่เกาะรอก ทะเลตรัง

ท่าเรือปากเมง ท่าเรือที่จะไปท่องทะเลตรังกันวันนี้

เกาะไหงรีสอร์ท สวยงาม ห้องสะอาด มีสระว่ายน้ำด้วยครับ ท่านที่ต้องการมาเที่ยวทะเลตรังแล้วอยากพักที่เกาะแนะนำเป็น
เกาะไหงรีสอร์ทรับรองไม่ผิดหวังครับ เจ้าของใจดีครับ

ต้นแบบรถสูตรหนึ่ง หรือ F1 ที่ใช้แข่งขัน 1 สนามในเซปัง มาเลเซีย

ดร.มหาเธร์ คือผู้นำประเทศมาเลเซียคนที่ 4 และดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียถึง 22 ปี

ภรรยาของท่าน ดร.มหาธีร์

รถบัสที่เราใช้ในเกาะลังกาวี ครับ

สภาพด้านในของรถบัสที่ใช้ทำทัวร์ในเกาะลังกาวีครับ
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
ทัวร์ลังกาวี ทะเลตรัง | ทัวร์ลังกาวี  | ทัวร์ลังกาวี ดอท คอม  | เที่ยวลังกาวี ทะเลตรัง  | แพคเกจเที่ยวทะเลตรัง ลังกาวี | แพคเกจทะเลตรัง  | ทัวร์เกาะรอก ทะเลตรัง