ข้อมูลลังกาวี มาเลเซีย
โรงแรมที่พักในลังกาวี
โรงแรมย่านปันไตเซนัง
โรงแรมย่านปันไตเตงกาห์
โรงแรมย่านปันไตก๊อก
เที่ยวทะเลตรัง ช้อปปิ้งเกาะลังกาวี มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน จากกรุงเทพฯ
วันแรก
กรุงเทพ ตรัง
17.00 น.
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
18.00 น.
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.ตรัง บริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1)
วันที่สอง
ทะเลตรัง เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า
07.00 น.
เดินทางถึงท่าเรือปากเมง....บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 2)
09.30 น.
ล่องเรือไปเที่ยวเกาะมุก ชมความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต Unseen in Thailand โดยให้ท่านได้สวมชูชีพลอยเข้าไปภายในถ้ำ ภายในถ้ำมีทะเลในสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินรอบด้าน และต้นไม้เขียวขจีในถ้ำ
12.00 น.
ล่องเรือต่อเพื่อไปเที่ยวยังเกาะกระดาน Land of Love หาดทรายขาวสะอาดสวยงามใช้เป็นที่สำหรับจัดพิธีวิวาห์ใต้น้ำ....รับประทานอาหารแบบบบุฟเฟ่ท์บนเรือ (มื้อที่ 3)  ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น เพลิดเพลินกับปะการังกัลปังหาหลากสีสันแบบอ่อนและแข็งที่สวยงาม
14.00 น.
ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่เกาะเชือก เกาะม้า ชมปะการังดอกไม้ไหว ปะการังนิ่ม ที่สวยสดงดงามที่สุดในทะเลตรังเป็นปะการังดอกไม้ทะเล รายล้อมปลาการ์ตูนและปลาสวยงามมากมาย
17.00 น.
เดินทางกลับสู่ฝั่ง...อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
18.00 น.
เข้าเช็คอินสู่ที่พัก โรงแรมวัฒนาปาร์ค  จ.ตรัง  เชิญร่วมงานกาล่าดินเนอร์และบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4)
วันที่สาม
ลังกาวี พระนางมะสุหรี พิพิธภัณฑ์มหาธีร์ อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ เคเบิลคาร์ ช็อปปิ้ง
05.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  พร้อมจัดเก็บสัมภาระอำลา  จ.ตรัง  นำท่านสมาชิกเดินทางสู่  จ. สตูล
06.00 น. 
บริการอาหารเช้าบนรถ (มื้อที่ 5) จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล
08.45 น.
เดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตำมะลัง
09.30 น.
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะลังกาวีโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศอันทันสมัย ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของทะเลฝั่งอันดามัน ต่าง ๆ พร้อมกับการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดการเดินทาง
10.30 น.
ถึงท่าเทียบเรือเกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ประเทศมาเลเซีย และนำท่านเดินทางโดยรถปรับ
อากาศ เที่ยวชมรอบเกาะ ชมพิพิธภัณฑ์ของที่ระลึก นายกรัฐมนตรี ดร. มหาธีร์ และชมสุสานของพระนาง
มะสุหรี (พระนางเลือดขาว) พร้อมฟังประวัติความเป็นมาของเกาะลังกาวี ที่ต้องคำสาปของพระนางมะสุหรี หญิงสาวผู้บริสุทธิ์ และนิยายปรัมปรามากมาย
12.00 น.
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)  หลังอาหารเที่ยง ชมโลกใต้ทะเลที่ UNDER WATER WORLD และขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวสวยงามของเกาะลังกาวีและเกาะตะรุเตา หลังจากนั้นนำท่านสู่ตลาดกัวฮ์ ซึ่งเป็นย่านร้านค้าที่รวมสิ้นค้าปลอดภาษี  และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) นำท่านสู่ โรงแรมลังกาซีวิว....พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่
นกอินทรีย์ยักษ์ ลังกาวี สตูล หาดใหญ่
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
07.00 น
นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ลังกาวี เพื่อเดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล ระหว่างทางแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับนกอินทรีย์ยักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี
09.00 น.
ออกเดินทางจากเกาะลังกาวี โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ สู่ท่าเทียบเรือตำมะลัง
10.00 น.
นำท่านเดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง....จากนั้นมุ่งหน้าสู่ อ.หาดใหญ่
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ (มื้อที่ 9)
13.00 น.
ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัยที่ตลาดกิมหยงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
20.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารพลับพลาซีฟู้ด อ.ไชยา (มื้อที่ 10) จากนั้นออกเดินทางกลับ
วันที่ห้า
06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
เที่ยว เกาะลังกาวี  ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)