ข้อมูลลังกาวี มาเลเซีย
โรงแรมที่พักในลังกาวี
โรงแรมย่านปันไตเซนัง
โรงแรมย่านปันไตเตงกาห์
โรงแรมย่านปันไตก๊อก
ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน เที่ยวครบซิตี้ทัวร์กรุงกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวเก็นติ้งไอแลนด์ คณะที่อยู่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หรือจังหวัดอื่นๆ ที่มีสายการบิน บินตรงจากจังหวัดของท่านมาลงยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ ท่านสามารถใช้โปรแกรมทัวร์นี้ได้เลย หากท่านกรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน โดยติดต่อสอบถามราคากับพนักงานของเที่ยวสนุกทัวร์ พร้อมทั้งแจงความต้องการพิเศษของท่านในโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ และเส้นทางที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมไปท่องเที่ยวกัน แต่ข้อแนะนำการไปเที่ยวมาเลเซียท่านไม่ควรจำกัดสายการบิน เพราะราคาทัวร์จะแตกต่างกันตรงสายการบิน บริการบนเครื่องบินของแต่ละสายการบิน
ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน บินตรงจากจากสุวรรณภูมิ หรือ ดอนเมือง
วันแรก
กรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร์ ถนนบูกิต บินตัง
12.30 น.
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์
เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยบริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ตลอดการเดินทาง
15.00 น.   
เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์โดยเครื่องบินของสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960
18.05 น.
ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ( เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในทศวรรษที่ 1850’s ในฐานะเป็นเมืองสำคัญในการค้าดีบุก เพราะเป็นดินแดนที่บรรจบกันของแม่น้ำกอมบัก (Sugai Gombak) และแม่น้ำคลัง (Sugai Klang)
จากนั้นนำท่านสู่ ถนนบูกิต บินตัง(Bukit Bintang) ถนนสีทองของกัวลาลัมเปอร์ แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้างเก่าแก่อย่าง Sungei Wang Plaza หรือห้างใหม่เอี่ยมอ่องอรทัยอย่าง Pavilion KL และห้างที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ Lot 10,
Low Yat Plasa,Berjaya Time Square เป็นต้น สินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า
อุปกรณ์ไฮเทค เครื่องใช้ไฟฟ้า ของที่ระลึก เครื่องประดับ
ที่พัก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CITITEL EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
กัวลาลัมเปอร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เก็นติ้งไฮแลนด์          
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 1)
นำชม อิสตานาเนการา พระราชวังแห่งชาติ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง แล้ว นำท่านสู่ วัดเทียนโฮ่ว วัดจีนที่สวยงามที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมสักการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วเดินทางสู่ จัตุรัสเมอร์เดกา หรือ Dataran Merdeka จัตุรัสแห่งเอกราช สถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนมาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคาร Sultan Abdul Samad อาคารสวยที่สุดในมาเลเซียซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลฎีกา อาคาร Royal Selangor Clubสถานที่พบปะสังสรรค์ของชนชั้นสูง ทั้งในสมัยอาณานิคมและสมัยปัจจุบัน และท่านยังสามารถชมเสาธงที่เคยทำสถิติสูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 100 เมตร จากนั้นผ่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (Muzium Negara)
อาคารพระราชวังได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของสถาปัตยกรรมคลาสสิกที่มาเลย์ มันถูกสร้างขึ้นในปี 1963 บนเว็บไซต์ของเดิมลังงอร์พิพิธภัณฑ์ที่ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อใช้เป็นที่เก็บของมรดก
ทางวัฒนธรรม
ของมาเลเซียที่อุดมไปด้วยและเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) เมนู บะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนอันลือชื่อ
จากนั้นเดินทางสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเส้นทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเร็วที่สุดในโลก โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 15 นาที นำท่านเข้าสู่ที่พัก FIRST WORLD HOLTEL หรือเทียบเท่า (ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม จะมี 2 เตียงสำหรับ กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง) เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ชมโชว์ระดับโลกที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความเพลิดเพลิน, ช้อปปิ้ง FIRSTWORLD PLAZA ,
ดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุก Theme Park  (หรือจะเลือกซื้อบัตรเครื่องเล่นเพิ่มอีกท่านละ 600 บาท)
เชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตาม อัธยาศัย  *** สุภาพบุรุษควร สวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุ   ต่ำกว่า  21  ปี  ห้ามเข้าคาสิโน
อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกท่านสามารถเลือกทานอาหารตามสะดวก ที่ฟู๊ดคอร์ด หลากหลายชนิด  
**สวนสนุก outdoor บนเก็นติ้ง  ปิดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 56** ลูกค้าสามารถเล่นสวนสนุก indoor ได้ปกติ
วันที่สาม
เก็นติ้งไฮแลนด์ วัดถ้ำบาตู ห้างซูเรีย ปุตราจายา กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 3)
อำลาเก็นติ้งฯ เดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำท่านแวะนมัสการพระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตู ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำข้างบนมีรูปปั้น
ของพระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตร ยืนเด่นเป็นสง่าเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้มาเยือน สร้างเสร็จ
เมื่อปี พ.ศ. 2549 ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชม โรงงานเครื่องดีบุก สินค้าขึ้นชื่อของรัฐเซลังงอร์ ดีบุกเป็นสินแร่ที่สร้างความรุ่งเรืองให้นครกัวลาลัมเปอร์ และ        ประเทศมาเลเซียแล้ว 
นำท่านชม โรงงานช็อคโกแลต เพื่อซื้อหาช็อคโกแลตเป็นของฝาก และเยี่ยมชมร้านดิวตี้ฟรี 
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ห้างซูเรีย ( SURIA KLCC) ห้างชั้น
นำ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานของตึกแฝดปิโตรนัส เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของกัวลาลัมเปอร์อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกท่านสามารถเลือกทานอาหารตาม สะดวกในการช้อปปิ้ง
16.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ ปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงอาคารรัฐสภา และทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ปรากฏราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรี บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา ซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ทะเลสาบปุตรา และสะพาน Wawasan Bridge สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน KLIA
22.00 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินอียิปต์ เที่ยวบินที่ MS961
23.15 น.  
เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
เที่ยว สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาะลังกาวี  ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57 (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากจังหวัดตรัง (เมืองตรัง บขส สนามบินตรัง)
• รหัสทัวร์ KLP009 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP011 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน เริ่มจากตรัง
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
ลิ้งค์พันธมิตรทางธุรกิจ