ไปหน้าแรก || LINE ID:: teaw_sanook  || โทร. 085 384 0228
รหัสทัวร์ R120
เที่ยวลังกาวี 2 วัน 1 คืน สุดคุ้ม
ไปเรือเที่ยวเช้า - กลับเรือเที่ยวเที่ยงของอีกวัน
ลองถามดู ใครๆ ก็ไปลังกาวี กับ เที่ยวสนุกทัวร์ฯ
ลองมาเที่ยวเกาะลังกาวี เป็น เกาะที่มีทุกอย่างของประเทศมาเลเซีย เป็นที่พักผ่อนของคนทั้งโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความเห็นว่า เกาะลังกาวี เป็น 1 ใน 7 แหล่งท่องเที่ยวของโลกที่ต้องมาให้ได้ในชีวิต เพราะที่นี่ มีทั้ง แหล่งช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก มีแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ เช่น เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี, ตำนานพระนางมัสสุหรี , พิพิธภัณฑ์เก็บของที่ระลึกจากต่างชาติ ของท่าน ดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัด และ ล่องเรือชมอุทยานคิลิมลังกาวี
กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก ท่าเรือตำมะลัง  - ท่าเรือ Jetty Langkawi  - สุสานพระนางมัสสุหรี – เกลอรี่เปอร์ดาน่า 
08.30 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล (เตรีมตัวจ๊อปหนังสือเดินทาง โดยมีไกด์ของเที่ยวสนุกทัวร์คอยให้บริการท่าน)
09.30 น. เรือออกเดินทางจาก ท่าเรือตำมะลัง สู่ เกาะลังกาวี
11.30 น. เมื่อเดินทางถึง เกาะลังกาวี ที่ท่าเรือเจสตี้ ผ่านเข้า ตม.มาเลเซีย และจากนั้นเดินไปขึ้นรถที่จอดรออยู่แล้วจากนั้นเดินทางสู่ ร้านอาหาร
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นเดินทางไปชม สุสานพระนางมัสสุหรี เป็นหนึ่งในตำนานของเกาะลังกาวี ที่ถูกเล่าขานกันทั่วโลก โดยพิพิธภัณฑ์ ได้จัดแสดง ไว้ หลายๆ โซน เช่น โซนบ้านของพระนาง,โซนบ่อน้ำ,โซนรับชมและเครื่องใช้ของพระนางและครอบครัว
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เปอร์ดาน่าลังกาวี เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็นรวบรอบสิ่งของต่างๆ ของท่าน ดร.มหาเธร์ ในตั้งที่อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของมาเลเซีย ถึง 22 ปี
เที่ยวชม และเลือกซื้อของฝากที่ ย่านตลาดกัวฮ์ สินค้าที่น่าซื้อ เช่น โชโกแล็ต,ผ้าถุง,ขนมมาเลเซีย,น้ำหอมแท้,น้ำมันสเกรูตุด,น้ำมันกามัต เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
พัก พาคณะเข้าพัก ณ BELLA VISTA LANGKAWI HOTEL
วันที่สอง ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี  - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์นกอินทรีย์ลังกาวี – กลับท่าเรือตำมะลัง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น. พาคณะไปย่าน ออเร้นทอลวิลเลจ แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาะลังกาวี ขึ้นชมวิว โดยการนั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาหมัดชิงจัง และยอดเขาหมัดซาบา ถ่ายรูปและชมวิวด้านบนที่ท่านสามารถมองเห็นเกาะตะรุเตา และ เมืองลังกาวีได้เลยครับ จากนั้นลงจากเคเบิ้ลคาร์มานั่งชมภาพยนตร์ 4 มิติ ที่ โซนสกายแร็คลังกาวี ที่จะพาท่านเข้าไปสู่ โลกใดโนเสาร์เก่าล้านปี จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือเจสตี้
11.00 น. เชิญท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีนกอินทรีย์ลังกาวี ที่ลานดาตารันลัง ตรงท่าเรือเจสตี้ก่อนลงเรือกลับ
12.20 น. เรือออกเดินทางกลับสู่ สตูล
13.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือตำมะลัง สตูล โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ราคา :: โรงแรมทัวร์นี้ รับจัดเป็นกรุ๊ปคณะ 4 ท่านขึ้นไป
ราคานี้ รวมแล้วดังนี้ ::
1. ค่าเรือเฟอร์รี่เดินทางไปกลับ
2. ค่ารถที่ใช้ในเกาะลังกาวี
3. ค่าที่พัก 1 คืน
4. ค่าอาหาร 3 มื้อ
5. ค่าอาหารว่าง แจกวันละ 1 รอบ
6. ค่าไกด์ดูแล และนำเที่ยวตลอดทริป
7. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
8. ค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี
9. ค่าเข้าชมสุสานพระนางมัสสุหรี
10. ค่าเข้าชม เกลอรี่เปอร์ดาน่า
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้งสำนักงาน 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
LINE ID:: maiteawsanook โทร. 085 384 0228 // 075 502 938
เรือไปลังกาวี